เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ Bizgrowtechnology

เราทำงานเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และเมื่อหลายปีที่ผ่านเทรนด์ด้านการทำออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจ ในเวลานั้นเราจึงได้เปลี่ยนทิศทางการทำธุรกิจมาเข้าสู่การทำออนไลน์

เริ่มจากการ ทำเว็บไซต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มแรกของการทำธุรกิจที่เราวางไว้ และเมื่อพัฒนาเว็บไซต์แล้ว จึงหาช่องทางในการทำธุรกิจบริการอื่นเพิ่มเติม จนพัฒนาและเรียนรู้ในการทำ seo เพื่อเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์

ทาง bizgrowtechnology เองได้อยู่เบื้องหลังการทำงานผ่าน agency ที่รับงานทั้งบริษัทมหาชน และ sme เรามีประสบการณ์ในการทำงานที่เราทำ รวมทั้งค้นหาเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งบริการ หากคิดจะทำเว็บไซต์และseo นึกถึงเรา

เว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้โดยเป็นอีกทั้งช่องทางในการสื่อสาร ช่องทางในการติดต่อ เป็นเครื่องมือ ในการสร้างรายได้ต่างๆ อย่างมากมาย เทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีจำนวนมากขึ้น การเติบโตทั่วโลก ล้วนเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด เราตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์จะเป็นสิ่งที่จำเป็น และทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญ